Η θεραπευτική αξία του Acu-LLLT αποκαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Πολλοί ερευνητές ιατροί απέδειξαν μέχρι το έτος 1967 τις πολλές θεραπευτικές ιδιότητές του.

Οι πρώτες ανακοινώσεις για τα θεραπευτικά αποτελέσματα του LLLT και η κλινική ειδησεογραφία ανέφερε τότε ότι το φως έχει διεγερτικά αποτελέσματα τόσο στον κυτταρικό πληθυσμό όσο και στους ιστούς που το απορροφούν.

Η εξωτερική θεραπέια με του Acu-LLLT, χρησιμοποιεί το ιδιαίτερα εστιασµένο φως με αποτέλεσμα να οδηγεί σε διαφορετικά βάθη διείσδυσης και θεραπείας των ιστών.

Η εξωτερική εφαρμογή με Acu-LLLT οδηγεί σε Βιοδιέγερση (biostimulation) και επανόρθωση των µορίων του σώματος χωρίς οποιαδήποτε παρενέργεια.

Μέσω της φωτοβιοδιέγερσης βελτιώνεται:

  • η κυκλοφορία του αίματος,
  • ο μυϊκος σπασμός,
  • η φλεγμονή,
  • αυξάνεται ο ρυθμός επούλωσης
  • και εξαλείφεται ο πόνος.

Βιβλιογραφία

  • Kwon K, Son T, Lee KJ, Jung B. Enhancement of light propagation depth in skin: cross-validation of mathematical modeling methods. Lasers Med Sci. 2009.
  • Sommer AP, Mester AR, Trelles MA . Tuning the mitochondrial rotary motor with light. Ann Transl Med. 2015.
  • Allardyce CS, Bays R, Thévenaz N. Light in Medicine: The Interplay of Chemistry and Light. Chimia (Aarau). 2015.
  • Xu Y, Lin Y, Gao S. Study on the selection of LLLT wavelengths in the intravascular low-level LLLT irradiation therapy. Lasers Med Sci. 2015.