Ο Βελονισμός έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO – World Health Organization) και η Ελληνική πολιτεία έχει αναγνωρίσει τον βελονισμό ως Ιατρική θεραπευτική μέθοδο.

Η διετής μετεκπαίδευση του ιατρικού βελονισμού είναι πιστοποιημένη από την ICMART (International Council for Medical Acupuncture and Related Techniques) η οποία αποτελεί τον παγκόσμιο επιστημονικό φορέα του Ιατρικού Βελονισμού, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Το 1996, ο Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) (Οργανισμός ανάλογος του ΕΟΦ στις Η.Π.Α.) ταξινόμησε τις βελόνες του βελονισμού σαν Ιατρικά εργαλεία για γενική χρήση από εξειδικευμένους στο βελονισμό Ιατρούς.

Mε απόφαση του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Ελληνικό κράτος δέχεται τον Βελονισμό ως μέθοδο θεραπείας με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή του θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδική εκπαίδευση και διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή του ιατρικού βελονισμού (574/Α4/1191/21-2-1980) (Υ7/οικ./4270/25-6-96).

Βιβλιογραφία

  1.  Bannerman RH, The World Health Organisation Viewpoint on Acupuncture, Am. J. Acupuncture, 8, 1990, 231-235
  2. FDA-US, Food & Drug Administration, http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=880.5580