Η νευραλγία του τριδύμου νεύρου, χαρακτηρίζεται από δυνατό και μικρής διάρκειας πόνο, που εντοπίζεται συνήθως στην κάτω γνάθο και την μία πλευρά του προσώπου, αλλά μπορεί επίσης να εμφανίζεται στην άνω γνάθο ή στην περιοχή του κροτάφου, του μετώπου και του ματιού.

Ο πόνος της νευραλγίας του τριδύμου μπορεί να επανέρχεται πολλές φορές την ημέρα και να προκαλείται από κινήσεις, όπως η ομιλία και η μάσηση. Συνήθως, ο ασθενής νιώθει ότι ο πόνος έχει χαρακτήρα «σαν να χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα». Οφείλεται στις μη φυσιολογικές ηλεκτρικές εκφορτίσεις των κυττάρων του τριδύμου νεύρου.

Πως αντιμετωπίζεται η νευραλγία τριδύμου;

Ο βελονισμός έχει αναγνωρισθεί από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας ως επιστημονική θεραπευτική προσέγγιση με αποτελεσματική ικανότητα ανακούφισης του πόνου. Ο βελονισμός είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος αντιμετώπισης της νευραλγίας τριδύμου. Μπορεί να εφαρμοστεί  και συμπληρωματικά με άλλες θεραπείες, είτε συμβατικές, είτε εναλλακτικές.

Πλεονεκτήματα του βελονισμού:

  • Απουσία παρενεργειών.
  • Οι ασθενείς παρατηρούν ουσιαστική διαφορά με τακτικές θεραπείες.
  • Μερική ανακούφιση ακόμη και με την πρώτη συνεδρία.

Βιβλιογραφία

  • Elder W, Glickman-Simon R. Acupuncture and migraine prophylaxis, probiotics and C. Difficile-associated diarrhea, preventive group counseling and postpartum depression, black cohosh and menopausal symptoms, deep needling electroacupuncture and trigeminal neuralgia. Explore (NY). 2013 May-Jun;9(3):188-91.
  • Lu DP, Lu WI, Lu GP. Phenytoin (Dilantin) and acupuncture therapy in the treatment of intractable oral and facial pain. Acupunct Electrother Res. 2011;36(1-2):65-84.
  • Ahn CB, Lee SJ, Lee JC, Fossion JP, Sant’Ana A. A clinical pilot study comparing traditional acupuncture to combined acupuncture for treating headache, trigeminal neuralgia and retro-auricular pain in facial palsy. J Acupunct Meridian Stud. 2011 Mar;4(1):29-43.
  • Mishra D, Raji MA, Sierpina VS. Trigeminal neuralgia in an octogenarian: sustained clinical response to acupuncture. Explore (NY). 2005 Jan;1(1):46-7.