Η μετεγχειρητική αποκατάσταση αποτελεί το επόμενο βήμα μιας οποιαδήποτε επέμβασης. Κάθε χειρουργική επέμβαση ακολουθείται από μετεγχειρητικές παρενέργειες. Το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ο πόνος και οι παρενέργειες των φαρμάκων που χορηγούνται για να τον ανακουφίσουν. Το επόμενο μέλημα φυσικά, είναι η επιστροφή μετά την επέμβαση στην πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα και τις δραστηριότητες του ασθενή.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο βελονισμός βελτιώνει τον μετεγχειρητικό πόνο και μειώνει τη χρήση οπιοειδών. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν με τον βελονισμό τον πόνο, βοηθάμε στην γρήγορη και ανώδυνη μετεγχειρητική αποκατάσταση. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη χρήση του βελονισμού ως επικουρική θεραπεία για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου.

Μηχανισμοί δράσης του Βελονισμού:

  • Ο ηλεκτρο-βελονισμός διεγείρει την απελευθέρωση β-ενδορφίνης, εγκεφαλίνης και ενδομορφίνης, η οποία με τη σειρά τους ενεργοποιούν τους μ-και δ-οπιοειδείς υποδοχείς, βασικές θέσεις υποδοχέων στη διαχείριση οξέος, χρόνιου και νευροπαθητικού πόνου [1].
  • Η διέγερση υψηλής συχνότητας (100-200 Hz) παρέχει αναλγησία ταχείας έναρξης που δεν φαίνεται να εμποδίζεται από τη ναλοξόνη (ανταγωνιστής μ-οπιοειδών), υποδηλώνοντας ότι μπορεί να μεσολαβείται από νορεπινεφρίνη, σεροτονίνη και δυνορφίνη [2].
  • Η διέγερση χαμηλής συχνότητας (2-4 Hz) και μέσης συχνότητας (15-30 Hz) φαίνεται να παράγει αναλγητικό αποτέλεσμα που αντιστρέφεται από τη ναλοξόνη, υποδηλώνοντας ότι προκαλείται από εγκεφαλίνες και ενδορφίνες [2,3]. Αυτές οι συχνότητες φαίνεται επίσης να παράγουν αναλγησία που διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα μετά τη θεραπεία [2].

Βιβλιογραφία

  1. Lin J, Chen W. Acupuncture analgesia: a review of its mechanisms of actions. Am J Chin Med 2008;36:635–45
  2. Chernyak G, Sessler D. Perioperative acupuncture and related techniques. Anesthesiology 2005;102:1031–78.
  3. Zhao Z. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol 2008;85:355–75.