Μετεγχειρητικός Πόνος

Μετεγχειρητικός Πόνος

Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και έρευνες για την αποτελεσματικότητα του βελονισμού στο μετεγχειρητικό πόνο. Έχει αποδειχθεία ότι ο βελονισμός επιδρά, επίσης και στην ναυτία και τον έμετο μετά από την χειρουργική επέμβαση.

Βελονισμός για την Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση, με την ευεργετική δράση του βελονισμού, μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα.

Αντιμετώπιση Μετεγχειρητικού Πόνου με Βελονισμό

Ο βελονισμός είναι μια λύση στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου και των παρενεργειών των οπιοειδών φαρμάκων. Ανακουφίζει από τον πόνο μειώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω αναλγητικά.

Βελονισμός στον έλεγχο του Πόνου

Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός για τον έλεγχο του πόνου, των τοπικών οιδημάτων μετεγχειρητικά.

Γενικές Δράσεις του Βελονισμού

Ο βελονισμός έχει βιολογικές επιδράσεις στα νευρικά κύτταρα, την υπόφυση και σε ορισμένα τμήματα του εγκεφάλου.