Η Εταιρεία

SATORΥ: Η κυριολεκτική σημασία
της λέξης είναι "κατανόηση"
και αναφέρεται σε μια "βαθιά"
και διαρκή κατάσταση φώτισης.

Ο ιαπωνικός όρος σατόρυ ( 悟り) ορίζεται ως μία βαθιά και ενδελεχής διεργασία φώτισης της ψυχής.
Ερχόμενοι σε επαφή με την ίδια μας τη φύση, μπαίνουμε σε μια τροχιά εμβάθυνσης και οδηγούμαστε σταδιακά στην αφύπνιση, στο «ξαφνικό ξύπνημα», όπως το περιγράφει ο Τζακ Κέρουακ.

Dr. C. Efthymiou MD, MSc,
Acupuncture Specialist

Faculty of Medicine University of Crete, Medical Degree
Institute of Biomedical Acupuncture Acuscience,
Diploma Traditional Chinese Medicine,
Diploma of Electroacupuncture,
Diploma of Abdominal Acupuncture,
Diploma of Auricular Neuromodulation.
Internationally recognized Diploma in Cosmetic Acupuncture 1st & 2nd Level, Prof. Radha Thambirajah, China
Diploma for Acupuncture in Pain Therapy and Obesity, Prof. Zhong Qiangwei of University Tianjin, Peking
Diploma in Auricular Neuromodulation, Diagnosis and Therapy of Stress, Anxiety, Psycho-emotional Disorders, Insomnia, Dr Giancarlo Bazzoni, Medical International Society of Auricular Acupuncture, G.S.A.T.N Italy

 

Υγεία, Αρμονία, Ολιστική Ισορροπία.
Σωματική, Πνευματική, Ψυχική Ευεξία.

Ο κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή πνευματική, ψυχική, σωματική οντότητα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Το κέντρο Ολιστικού Ιατρικού Βελονισμού, Satory, είναι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και καθιερώνει ολιστικές ιατρικές θεραπείες που συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής υγείας και ευεξίας.

Ακολουθούμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη, για την εκτίμηση της κατάστασης και τους θεραπευτικούς στόχους.

Το περιεχόμενο, το υλικό και τα επιστημονικά άρθρα αποτελούν κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας