Η υπνοθεραπεία είναι μια αλλαγμένη κατάσταση επίγνωσης και αυξημένης χαλάρωσης που επιτρέπει βελτιωμένη εστίαση και συγκέντρωση. Η συνεδρία συνήθως γίνεται με την καθοδήγηση ενός θεραπευτή, χρησιμοποιώντας λεκτική επανάληψη και νοητικές εικόνες.

Όταν βρίσκεστε σε κλινική υπνοθεραπεία βάζετε το μυαλό και το σώμα σας σε μια αυξημένη κατάσταση μάθησης, καθιστώντας σας πιο ευαίσθητο σε προτάσεις για αυτο-βελτίωση ή τροποποίηση συμπεριφοράς. Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ήρεμοι και χαλαροί.

Στην πρώτη συνεδρία εσείς μαζί με τον θεραπευτή,του Satory, θα συζητήσετε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε.

Εν συνεχεία ο θεραπευτής θα:

Αίσθηση απόλυτης χαλάρωσης στην συνεδρία υπνοθεραπείας.satory

Αίσθηση απόλυτης χαλάρωσης στην συνεδρία υπνοθεραπείας

Σας οδηγήσει σε μια βαθιά κατάσταση χαλάρωσης, όπου  οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ανανεωμένοι και χαλαροί. 

Θα χρησιμοποιήσει τις συμφωνημένες μεθόδους για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας – για παράδειγμα, υποδεικνύοντας ότι δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια συγκεκριμένη συνήθεια (π.χ στην Διακοπή Καπνίσματος).

Ολοκληρώνοντας, θα σας βγάλει σταδιακά από την κατάσταση μέγιστης χαλάρωσης.

Καθ’όλη την διάρκεια της συνεδρίας έχετε τον πλήρη έλεγχο και δεν χρειάζεται να δεχτείτε τις υποδείξεις του θεραπευτή εάν δεν το θέλετε.

Επιπλέον, εαν το νιώθετε απαραίτητο, μπορείτε να βγείτε την συνεδρία υπνοθεραπείας. 

Δεν λειτουργεί εάν δεν θέλετε να υποβληθείται σε υπνοθεραπεία.

Η συνεδρία της κλινικής υπνοθεραπείας περιλαμβάνει δύο μέρη:

Την ύπνωση και τη θεραπεία.

Κατά το πρώτο μέρος ο θεραπευτής καθοδηγεί τον θεραπευόμενο ώστε να έρθει σε κατάσταση μέγιστης χαλάρωσης και ηρεμίας. Όταν ο θεραπευόμενος περνάει στη βαθιά χαλάρωση, επιτρέπεται η πρόσβαση στο υποσυνείδητο και η εφαρμογή των τεχνικών θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, επιτυγχάνεται η απόλυτη συγκέντρωση σε εσωτερικά ερεθίσματα που βοηθούν τον θεραπευόμενο να φτάσει σε εμπειρίες, σκέψεις και εικόνες χρησιμοποιώντας τη δύναμη του υποσυνείδητου.

Θα ακούτε τις προτάσεις που γίνονται για εσάς και θα μπορείτε να τις θυμάστε μετά τη συνεδρία. Θα βρίσκεστε σε κατάσταση αυξημένης συνειδητοποίησης, παρόμοια κατάσταση με αυτή που θα αισθανόσασταν κατά το διαλογισμό. .

Βιβλιογραφία

  • Mamoune S, Mener E, Chapron A, Poimboeuf J. Hypnotherapy and insomnia: A narrative review of the literature. Complement Ther Med. 2022 May;65:102805.
  • Krouwel M, Jolly K, Greenfield S. What the public think about hypnosis and hypnotherapy: A narrative review of literature covering opinions and attitudes of the general public 1996-2016. Complement Ther Med. 2017 Jun;32:75-84.
  • Desai G, Chaturvedi SK, Ramachandra S. Hypnotherapy: fact or fiction: a review in palliative care and opinions of health professionals. Indian J Palliat Care. 2011 May;17(2):146-9.