Οι καρδιακές αρρυθμίες αυξάνουν τη θνησιμότητα.

Ο καρδιακός ρυθμός και η διαδοχή των συστολών της καρδιάς ρυθμίζονται από το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς. Οι αρρυθμίες είναι οι διαταραχές που μπορεί να προκύψουν στην κανονικότητα του καρδιακού ρυθμού. Μπορεί να εκδηλώνονται με υπέρμετρα γρήγορη ή αργή καρδιακή συχνότητα, με εντελώς ακανόνιστο ρυθμό ή με σύντομες διακοπές στην ρυθμική συστολή της καρδιάς.

Ρύθμιση καρδιακού ρυθμού.satory

Ρύθμιση καρδιακού ρυθμού

Ρύθμιση καρδιακού ρυθμoύ με Βελονισμό

Μελέτες για διάφορα προβλήματα του καρδιακού ρυθμού δίνουν πολλές υποσχέσεις για τη μείωση ή την εξάλειψη της δυσφορίας από το αίσθημα παλμών, όταν αντιμετωπίζονται με βελονισμό. Σύμφωνα με επισκόπηση μελετών, το 87% έως 100% των ασθενών που έκαναν βελονισμό για αρρυθμία, μετατράπηκε σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό μετά την θεραπεία. Ο βελονισμός φαίνεται να είναι αποτελεσματικός στη θεραπεία αρκετών καρδιακών αρρυθμιών.

Με κάθε ανάσα, ο καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται ελαφρώς, ενώ με κάθε εκπνοή επιβραδύνεται. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί και ονομάζεται μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού ή HRV

Ο Βελονισμός έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την HRV στους ανθρώπους. Όσο καλύτερη η HRV σας, τόσο πιο υγιείς είστε

Βιβλιογραφία

1) Li JL, Wang LQ, Zhang N, Su XT, Lin Y, Yang JW, Shi GX, Liu CZ. Acupuncture as an adjunctive therapy for arrhythmia: a Delphi expert consensus survey. Cardiovasc Diagn Ther. 2021 Oct;11(5):1067-1079.

2) Olex S. Cardioversion of Atrial Fibrillation with Acupuncture. Medical Acupuncture.Jun 2021.235-239.
3) VanWormer AM, Lindquist R, Sendelbach SE. The effects of acupuncture on cardiac arrhythmias: a literature review. Heart Lung. 2008 Nov-Dec;37(6):425-31.
4) Wu S, Cao J, Zhang T, Zhou Y, Wang K, Zhu G, Zhou M. Electroacupuncture Ameliorates the Coronary Occlusion Related Tachycardia and Hypotension in Acute Rat Myocardial Ischemia Model: Potential Role of Hippocampus. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:925987.
5) Fabrin S, Soares N, Pezarezi Yoshimura D, Hallak Regalo SC, Donizetti Verri E, de Freitas Vianna JR, Gatti et al. Effects of Acupuncture at the Yintang and the Chengjiang Acupoints on Cardiac Arrhythmias and Neurocardiogenic Syncope in Emergency First Aid. J Acupunct Meridian Stud. 2016 Feb;9(1):26-30.