Ο ρόλος του βελονισμού στον έλεγχο του πόνου είναι στη συμπληρωματική χρήση του, με την συνεργασία του θεράποντα ιατρού του ασθενούς:

  • σε έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου,
  • στην υποβοήθηση και αντιμετώπιση των παρενεργειών των διαφόρων θεραπειών.
    Βελονισμός στον έλεγχο του Πόνου.satory

    Βελονισμός στον έλεγχο του Πόνου

  • μείωση στα επίπεδα των ορμονών του “stress” και στο άγχος.

Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός για τον έλεγχο του πόνου και των τοπικών οιδημάτων μετεγχειρητικά.

 Βιβλιογραφία
  • Deganello A, Battat N, Muratori E, Cristofaro G, Buongiorno A, Mannelli G, Picconi M, Giachetti R, Borsotti G, Gallo O. Acupuncture in shoulder pain and functional impairment after neck dissection: A prospective randomized pilot study. Laryngoscope. 2016 Aug;126(8):1790-5.
  • Fuentealba Cargill F, Biagini Alarcón L. Acupuncture for postoperative pain, a literature review. Rev Med Chil. 2016 Mar;144(3):325-32.
  • Feng X, Ye T, Wang Z, Chen X, Cong W, Chen Y, Chen P, Chen C, Shi B, Xie W. Transcutaneous acupoint electrical stimulation pain management after surgical abortion: A cohort study. Int J Surg. 2016 Jun;30:104-8.