Ο ωτοβελονισμός/ωτοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του χρόνιου άγχους, του άγχους των εξετάσεων και της ανησυχίας. Η ωτοθεραπεία δίνει στον οργανισμό την ευκαιρία να λειτουργήσει με καλύτερη υγεία απομακρύνοντας το περιττό άγχος και την υπερβολική ανησυχία που προκαλέσούν μια κατάσταση μόνιμης κόπωσης, σωματικής και ψυχολογικής.

Η ωτοθεραπεία είναι μια θεραπευτική τεχνική που εφαρμόζεται στο πτερύγιου του αυτιού και η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων. Στο αυτί υπάρχουν ειδικά σημεία τα οποία επιδρούν στον ψυχισμό, στο άγχος, στην διάθεση, στη συγκέντρωση και ειδικά σημεία για το άγχος εξετάσεων.

Ο ωτοβελονισμός επιδρά τόσο στο κεντρικό όσο και στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, πετυχαίνοντας σημαντικά οφέλη στην περίπτωση του άγχους. Λειτουργεί εξισορροπητικά στο συμπαθητικό – παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και προλαμβάνει και αντιμετωπίζει όλα τα συμπτώματα του άγχους που έχουν αναφερθεί.

Υπάρχουν πολλές επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του βελονισμού, ωτοβελονισμού και ωτοθεραπείας για τη ρύθμιση του άγχους. Ο βελονισμός, η ωτοθεραπεία και ο ωτοβελονισμός είναι διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι με μεγάλη εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αντιμετωπίζουν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα αγχώδεις διαταραχές και το άγχος εξετάσεων και είναι: φυσικές, εξατομικευμένες, ανώδυνες, καλά ανεκτές, χωρίς καμία παρενέργεια και επιβάρυνση του οργανισμού, εφόσον γίνονται από ειδικό με εξειδίκευση στη μέθοδο

Βιβλιογραφία

  1. Wang, Shu-Ming,, Kain, Zeev N. Auricular Acupuncture: A Potential Treatment for Anxiety, Anesthesia & Analgesia: February 2001 – Vol. 92 – Issue 2 – p 548-553.
  2. Catharina Klausenitz,et al. Auricular Acupuncture for Exam Anxiety in Medical Students—A Randomized Crossover Investigation. PLoS One. 2016; 11(12): e0168338.
  3. de Lorent L1, Agorastos A2, Yassouridis A3, Kellner M2, Muhtz C4. Auricular Acupuncture Versus Progressive Muscle Relaxation in Patients with Anxiety Disorders or Major Depressive Disorder: A Prospective Parallel Group Clinical Trial. J Acupunct Meridian Stud. 2016 Aug;9(4):191-9.
  4. Stefan H, Kreiselmeyer G, Kerling F, et al. Transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS) in pharmacoresistant epilepsies: a proof of concept trial. 2012;53(7):115–118.