Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική (TCM) o ίλιγγος/ζάλη αντιμετωπίζεται με τον βελονισμό, για πάνω από 5 χιλιάδες χρόνια. Η αντιμετώπιση του  με βελονισμό θεωρείται ως η καλύτερη θεραπεία με μόνιμα αποτελέσματα. 

Ο ίλιγγος είναι ένας συγκεκριμένος τύπος ζάλης που αναφέρεται σε μια αίσθηση περιστροφής, σαν να κινείται το δωμάτιο γύρω από τον ασθενή ή ο ίδιος να κινείται γυρω από τον εαυτό του. Ο ασθενής μπορεί να αισθάνετε ότι γέρνει προς τη μία πλευρά ή ότι ετοιμάζετε να πέσει.

Οι αναφορές και οι έρευνες δείχνουν ότι ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική θεραπεία για τον ίλιγγο. Οι βιοχημικές αλλαγές που προκύπτουν με τις θεραπείς βελονισμού τείνουν να επηρεάζουν τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς του σώματος, προάγοντας έτσι τη σωματική και συναισθηματική ευεξία.

Ίλιγγος/ζάλη: Η διέγερση ορισμένων σημείων βελονισμού έχει αποδειχθεί ότι

Βελονισμός για Ίλιγγος/Ζάλη.satory

Βελονισμός για Ίλιγγος/Ζάλη.

  • επηρεάζει περιοχές του εγκεφάλου που είναι γνωστό ότι μειώνουν την ευαισθησία στον πόνο και το στρες.
  • επιδρά στο λαβυρινθικό αιθουσαίο σύστημα και διεγείρει το νευρικό σύστημα προκαλώντας εκκένωση των αγγελιοφόρων νευροχημικών μορίων.
  • αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος εντός της βασικής σπονδυλικής αρτηρίας, βελτιώνοντας έτσι τον αυχενικό ίλιγγο.
  • αυξάνει τα επίπεδα ενδορφινών και νευροπεπτιδίων, τα οποία καταπολεμούν των αρνητικών συναισθηματικών καταστάσεων.

Η επιστήμη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, ήδη από την πρώτη συνεδρία βελονισμού, οι ασθενείς αναφέρουν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων τους και με την πάροδο των θεραπειών η βελτίωση γίνεται όλο και πιο αισθητή και πιο μόνιμη.

Βιβλιογραφία

  • Webster KE, Kamo T, Smith L, Harrington-Benton NA, Judd O, Kaski D, Maarsingh OR, MacKeith S, Ray J, Van Vugt VA, Burton MJ. Non-pharmacological interventions for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD). Cochrane Database Syst Rev. 2023 Mar 13;3(3):CD015333.
  • Chiu CW, Lee TC, Hsu PC, Chen CY, Chang SC, Chiang JY, Lo LC. Efficacy and safety of acupuncture for dizziness and vertigo in emergency department: a pilot cohort study. BMC Complement Altern Med. 2015 Jun 9;15:173.
  • Xue Z, Liu CZ, Shi GX, Liu Y, Li ZX, Zhang ZH, Wang LP. Efficacy and safety of acupuncture for chronic dizziness: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013 Dec 13;14:429.