Η έρευνα σε μεγάλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, των ΗΠΑ και όλου του κόσμου, για την πλήρη διαλεύκανση του μηχανισμού δράσης του βελονισμού συνεχίζεται. Κρατικοί φορείς επιδοτούν με μεγάλα χρηματικά ποσά τις ομάδες που συμμετέχουν στις μελέτες αυτές.

Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός κάτι που είναι γνωστό εδώ και χιλιάδες χρόνια. Παράλληλα όμως αποτελεί απλούστερη, οικονομικότερη και χωρίς παρενέργειες θεραπευτική μέθοδο κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της ιατρικής υπερεξειδίκευσης.
Το σαφές νευροφυσιολογικό υπόστρωμα της δράσης του βελονισμού και το γεγονός ότι μπορεί να συνδυαστεί άριστα με την κλασσική θεραπευτική αγωγή, είχε σαν αποτέλεσμα την ευρεία του αποδοχή από τον ιατρικό κόσμο και την ένταξή του στα σύγχρονα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.
Ο ιατρικός βελονισμός είναι η μοναδική θεραπευτική μέθοδος ανάμεσα στις πλέον των 150 καταγεγραμμένων εναλλακτικών μεθόδων, που εφαρμόζεται ευρέως με άριστα αποτελέσματα ακόμα και σε Δημόσια Νοσοκομεία σε όλον τον κόσμο.