Ο βελονισμός αυξάνει τις πιθανότητες να αποκτήσετε μωρό με εξωσωματική γονιμοποίηση!

Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι θεραπείες με βελονισμό βελτιώνουν σημαντικά τα ποσοστά επιτυχημένης κύησης, διότι:

 • αυξάνει τη ροή του αίματος στη μήτρα,
 • ρυθμίζει τα επιπέδα ορμονών,
 • μείωνει το στρες και
 • βελτίωνει την ποιότητα και τον αριθμό των σπέρματοςζωαρίων.

Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στη βελτίωση της γυναικείας υπογονιμότητας στηρίζεται κυρίως στη δράση του στο νευρικό / ενδοκρινικό σύστημα, ρυθμίζοντας και εξισορροπώντας το ορμονικό σύστημα καθώς επίσης και μειώνοντας το stress.

Αντίστοιχα, για την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), οι ιατρικές εργασίες επιβεβαιώνουν την δράση του βελονισμού στην:

 • διέγερση της ωορρηξίας προκαλώντας μεγαλύτερη παραγωγή αλλά και καλύτερης ποιότητας ωαρίων
 • βελτίωση της αιμάτωσης του ενδομητρίου, αυξάνοντας την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου κατά την εμβρυομεταφορά
 • μείωση της τονικότητας της μήτρας
 • μικρότερη χρήση γοναδοτροπίνων
 • μείωση του άλγους κατά την διαδικασία της ωοληψίας
 • μείωσης του stress, το οποίο βιώνει ένα ζευγάρι κατά την διαδικασία μιας εξωσωματικής διαδικασίας.

Βιβλιογραφία

 1. Wang X, Lin H, Chen M, Wang J, Jin Y. Effect of acupuncture on in vitro fertilization: An updated systematic review and data mining protocol. Medicine (Baltimore). 2018;97(24).
 2. Zou Z, Zheng Q, Wen X, Yang Z, Hou T, Hao X, Zhou S, Li Y. Pregnancy outcomes and the dose-related effects of acupuncture therapies in women undergoing in vitro fertilization: A protocol for systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020 Aug 28;99(35).
 3. Stener-Victorin et al. 1996; EA and uterine blood flow impedance.
 4. Stener – Victorin et al , Human Reprod 1999, 2003, 2005.
 5. Siterman, Archives of Andrology, 39:155-161,1997.
 6. Quintero et al. A randomized, controlled, double-blind, crossover study evaluating acupuncture as an adjunct to IVF. Fertil Steril 2004;81 (supp 3):11-12.